Senaste nyheterna från kriget.

På den franska fronten.
Tyskarnas anfall ganska resultatrika.

Berlin, 19 juni. Från högkvarteret meddelas: Fienderna ha fortsatt sina genombrytningsförsök norr om Årras, men utan resultat.
Engelsmännen hå vid La Bassée lidit ett nytt nederlag. Deras anfallande trupper ha upprifvits och endast några få man lyckades taga sig tillbaka. På några ställen, såsom vid kyrkogården söder om Souchez samt på Lorettehöjden, ha fransmännen trängt in i mindre idelar af våra främsta ställningar.
Sedan 16 dennes ha vi tagit 17 officerare och 647 man tillfänga i Arrastrakten.
Vogeserstriderna väster om Metzeral pågå.
Paris, 19 juni. Eftermiddagens kommmniké igår hade intet att tilllägga till föregående kommuniké.

Senaste franska rapport.
Paris, 19 juni. Kommunikén kl. 11 igår kväll meddelar: I trakten norr cm Arrag ha förekommit artillerigtrider. Fronten har ej undergått någon förändring. I Elsass ha vi vunnit terräng. På Fechtflodens stränder ha vi ytterligare tagit ett antal fångar och eröfrat ett stort krigsbyte.

Den ryska katastrofen i Galizien.
Tyskar och österrikare ha nu gått in på ryskt område norr om Jaroslau.
Berlin, 19 juni. På sydöstra krigsskådeplatsen ha de förbundna trupperna nom om Sieniawa trängt in på ryskt område och besatt Tarnogrod. General Mackensens armé har drifvit de slagna ryssarna tillbaka till den förberedda Grodeklinjen. Söder om Dinester har fienden nödgats vika från ställningarna vid Sitynia. Våra trupper ha under förföljandet nått Wereszycas mynning i Dijnester. Mellan Djinester och Pruth ha åtta ryska stormanfall blodigt afvigats. Fienden led allvarsamma förluster och drog sig tillbaka på flyktliknande sätt. Vitfogo 1,000 man och 3 kulsprutor.

Bakslag vid Pruth?
Petrograd, 19 juni. Vid Sjavli har ingen förändring inträdt.
På högra Sangtranden ha våra trupper dragit sig tillbaka och strida nu på andra sidan Tanewfloden.
Mellan Pruth och Djinester har fienden, som öfvergått gränsen, kastats tillbaka på österrikiskt område.

Italienska nyheterna fortfarande magra.
Wien, 19 juni, På italienska krigsskådeplatsen iha italienarna fortfarande haft lika liten framgäng som förut, Vid Igonzofronten och vid Plava ha upprepade anfall tillbakaslagits. Italienarnas förluster här liksom i Krn-distriktet äro mycket stora.

Löjtnant Warnefords hjältesaga blef kort.
London, 19 juni. Löjtnant Warneford, som förstörde Zeppelinaren utanför Gent, har omkommit wid Paris under pröfning af ett nytt aeroplan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Juni 1915
N:r 139

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *