Auktion Stora Hästnäs.

Lördagen 24 innevarande Juli kl. 10 f. m. låter herr majoren och riddaren Lars Lindvall medelst offentlig, frivillig auktion, på stället, försälja sitt egande 7/48: dels mantal Stora Hästnäs, sådant det nu befinnes, att genast tillträdas. Upplysningsvis får nämnas att hemmansdelen är bebygd med nya såväl man som ladugårdsbygnader af sten under spåntak, och belägen nära landsvägen som går åt Bro och omkring 1/3:dels mil från Visby, har utmärkt goda och väl vårdade egor med vacker sparad skog samt en egovidd af omkring 100 tunnland. Hemmansdelen utbjudes först i mindre lotter eller hvar ega för sig (en äng ligger i Endre samt en lägenhet, som är bebyggd, s. k. Snäckgärdet) och sedan i sin helhet såväl utan som med växande gröda eller ock grödan för sig sjelft; säljaren förbehåller sig rätt att antaga eller förkasta de skeende anbuden. De eller den, som stanna för högsta anbuden, i såväl ena som andra fallet, skola vara beredde att vid klubbslaget eller senast inom åtta dagar kontant betala 1/6 af inropssumman; för återstoden, som kommer att betalas terminsvis, skall nöjaktig borgen ställas, och kan en reel köpare påräkna att en större del af köpeskillingen mot inteckning i hemmansdelen en längre tid får innestå, som vidare blir tillkännagifvet före utropet.
Bro & Åby den 13 Juli 1880.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Juli 1880
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *