Då köparen af P. M. Larssons

kreditorer tillhöriga 1/8:delsmantal Larsarfve i Stenkumla socken, ej uppfyllt de vilkor som vid auktion honom tillförbundits, kommer ny auktion att å sagda fastighet på stället förrättas, fredagen den 23 innevarande månad kl. 3 e.m.; och må om denna-egendom, som förut blifvit beskrifven, nu eidast nämnas, att den är belägen invid allmän väg 1 1/4 mil från Visby, har goda åbygnader, areal af 60 tnd, deraf 38 tnd åker och äng af bördigaste beskaffenhet; bevillningstaxerad till 8,000 kronor; intecknad till 4,600 kronor och beväxt med synnerlig vacker gröda med hvilken den genast får tillträdas. Köpevilkoren bland hvilka ingår köpares skyldighet att, om så påfordras, erlägga kontant 2,000 kronor, eller derför aflemna antaglig säkerhet tillkännagifvas före utropet.
Visby och Bro d. 15 Juli 1880.
A. C. Stenmark, J. Ekelöf,
administratorer i P. M. Larssons bo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Juli 1880
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *