Auktion vid Vikers i Lärbro.

Onsdagen den 14 innevarande Juli låta sterbhusdelegarne efter aflidne enkefru Nordahl vid Vikers i Lärbro medelst offentlig auktion, som å nämde ställe förrättas, till den högstbjudande försälja sterbhusets så fasta som lösa egendom, bestående fastigheterna af 7/144:dels mantal Stora Vikers, 1/72:dels mantal Lilla Vikers, 1/72:dels mantal Norrgårda och 3/16:dels i Vasta Storsåg allt i Lärbro socken med dertill hörande åbygnader, och lösegendomen af guld, silfver, koppar, malm, bleck och jernsaker, glas, porslin, husgeråd, träkärl, möbler, sängkläder och linne, åtskilliga åkerbruks- och körredskap, kreatur såsom 2:ne hästar, 3 st. goda mjölkkor och 8 st. får med ungar.
Auktionen börjas kl. 10 f.m. och komma fastigheterna att utbjudas kl. 2 e.m., först hvarje hemmansdel särskildt och sedermera hela egendomen med sterbhusdelegarne förbehållen rätt att pröfva antagligheten af blifvande anbud; om egendomens beskaffenhet samt tillträdes- och betalningsvilkoren lemnas närmare underrättelse säväl vid auktionstillfället som dessförinnan af handl. C. Vestöö å Storungs.
Med betalningen för lösegendomen lemnas godkände inropare anstånd till 1 November detta år.
Othem den 6 Juli 1880.
J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Juli 1880
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *