Senaste nyheterna från kriget.

Den franska offensiven.
Fransk rapport af föga betydelse.

Paris, 17 juni. Gårdagens framsteg i Vogeserna ha giort oss till herrar öfver höjderna, som dominera Fechtdalen. Norr om Steinsbrük och Metzeral. är terräng äfven vunnen. Mot söder på öfriga frontdelar intet nytt.

De tyska krafterna i väster synes ökas.
Paris, 18 juni. Kommunikén kl. 11 igår kväll meddelade: Striderna norr om ÅArrag tilltaga i våldsamhet. Vi ha gjort betydliga framsteg, hvilka nästan alla försvarats, trots tyskarnas rasande motanfall, som kännbart tilltagit i styrka. Vi ha ryckt fram mot Souchez och längre mot söder fått fast fot i en stark fientlig stödjepunkt. Nordost och söder om Neuville ha vi med storm tagit fiendens första linje och vissa punkter af den andra. Tyskarna ha här med gtarka stridgkrafter företagit flera motangrepp, hvarvid vi måste utrymma en del af den eröfrade terrängen. Tyskarna ledo utomordentliga förluster, men äfven våra ha varit allvarsamma. Vi ha tagit öfver 600 fångar.
I Elsass ha vi eröfrat en förstad till Metzerol, hvilken senare stad af tyskarna stuckits i brand. Dessutom gå vi fortfarande fram på Fechtflodens båda stränder. Antalet fångar uppgår här till 500, hvarjämte vi tagit en del bombkastare och xulsprutor. En fientlig flygmaskin har nedskjutits. Båda laviatörerna dödades.

I Galizien.
Tyskar och österrikare stå nu blott 2 mil från Lemberg.

Wien, 18 juni. Icke heller under gårdagen kunde de slagna ryska armöéerna hålla stånd. De fortsätta återtåget i mellersta Galizien, energiskt förföljda. Norr om BSieniawa ha ryssarne kastats tillbaka öfver österrikiska gränsen med stora förluster. Staden Niemirow har intagits och Grodek stormats.

ltalienska fälttåget.
Skärmytslingar.

Wien, 18 juni. På italienska krigsskådeplatsen ha våra trupper på Izonsofronten vid Plava afslagit ett fientligt anfall med stora förluster. Fientliga anfall i Tyrolen ha aivisats.

Småstrider vid Dardanellerna.
London, 18 juni. Vid Dardanellerna riktade igår en afdelning ett häftigt anfall mot en engelsk skyttegraf. Anföraren, en tysk officer, och 50 man dödades. Vi tvungos att retirera 30 meter. I dagiryningen besköto vi skyttegrafvea från höger och vänster, stormade och återtogo den.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juni 1915
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *