Auktion vid Waters, Gothem.

Lördagen d. 8 mars kl. 10 f. m. låter Edvin Johansson, Waters, Gothem, genom öppen och frivillig auktion försälja en del yttre lösegendom, en lastvagn, 1 fjäder- och 3 st. arbetsvagnar, kälkar, 1 foderhäck, 2 st. fjäderharfvar, 1 dito klös-, 1 sladd, gödselbräden 1 rofskärningsmaskin, 1 enbetssele, ryktdon, lagg- och träkärl, 1 separator, 1 smörkärna, gafflar, spadar, 1 hacka, ett par hästar, 1 ko, .3 st. kvigor, 2 st. ungtjurar, ett parti fint utsädeskorn och hafre samt råg, mjöl, ax, hafrehalm, potatis m. m.
För annan person försäljas cirka 200 tolfter en tums bräder 4-6 tum, ett parti fyrkantvirke och vrakbräder samt 10 fyrlass rensade enstör.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 september, andra betala kontant eller vid anfordran.
Suders i Gothem d. 25 febr. 1913.
J. N. PERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *