Auktion vid Västerväte i Väte.

Lördagen den 8 nästkommande mars kl. 11 f. m. låta arfvingarna efter A. P. Pettersson hos Reinh. Pettersson, Västerväte i Väte, medelst offentlig auktion till den mest,-bjudande försälja sin fastighet 43/384 mtl Vesterväte. Hemmansdelen, som är obebygd, utgör i 2 skiften 4,58 har åker, 4,37 har äng och 8,40 har skogs- och betesmark, utbjudes såväl i mindre lotter som i sin helhet. Skog finnes till gårdens behof, betalningsvilkoren förmånliga. Vid samma tillfälle försäljas 6 kor, en del kalffärdiga, ett par unga dragoxar m. m. Betalningsanstånd för kreaturen till den 1 nästkommande okt., öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionen.
Väte den 23 febr. 1913.
C. V. CARLQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *