Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Fru K. Blomberg, Sörmland; konduktör Hammarlund, Linköping; konsul Romdahl, Visby; tru Edla Persson, fröknarna Ellen, Signe och Agnes Persson, Vestmanland; laudtbr. E. Persson, Jämtland; bokhållaren E. Jansson, Norrland; skolläraren J.-P. Saudberg, Småland; lundtbr. G. Eklund, Sörmland; bokbiudaren J. Sjöman, Skörde; wagister N. Vikander, Kristinehamn, hr Edholm, Norrland; magister J. Lagerström, Kristinehamn ; bokhållaren O. Andersson, Göteborg; faktor H. Borg, landtbrukaren D. Danielsson, Norrland; landtbrukaren Fredrik Johansson, Småland.
Summa 100.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juni 1880
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *