Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum.

Genom offentlig auktion, som börjar vid Smiss ångsåg i Gerum torsdagen den 6 nästk. mars kl. 11 f. m., kommer att för vederbörandes räkning försäljas: ett parti kantade bräder, olika dimensioner, fr. o. m. 4» t. o. m. 9», dels okantade bräder, takspån, tvetved, samt omkring 25 kaster torr floved.
Därefter fortsättes auktionen vid Orleifs odling, å floved, stubbved och grenved i kaster.
Vid samma tillfälle säljes ett parti foderkorn.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästk. okt.
Brogårds i Fardhem den 24 febr. 1913.
L. O. NILSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *