Auktion vid Ljugennes i Burs.

Genom auktion, som förrättas hos nämdemannen Lars Hansson, Ljugennes i Burs måndagen den 17 instundande mars kl. 11 f. m. försäljas 3,000 kg. råg, 3,000 kg. prinsesskorn, 700 kg. prima utsädesvicker, 1 parti goda potatis, 1 parti bortfelderrofvor, opressadt, välbergadt klöfver- och timotejfoder, 1 större råghalmstack, 10 slaktfeta ungsvin, några dräktiga kvigor och slaktfeta kor samt 2 fina tjurar, äfven passande till slakt; och lämnas med betalningen anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 23 februari 1913.
EMIL ENEMAN.

Samtidigt försäljas 15 tnld präktig myrjord, till större delen odlad och insådd med gräs; kommande försäljningsvilkoren att angifvas vid utropet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *