Ångbåtsbetälhafvareexamen

vid härvarande navigationsskola aflades igår af Olof Petter Hjalmar Nyman, Appollonius Simonsson, Olof August Andersson, Karl Petter Reinhold Lind och Lars Johan Siltberg, hvilka samtlige erhöllo betyget godkänd.
Såsom examinater var mariningeniören Johan Teodor Pihlgren närvarande. Skolans föreståndare, kapten N. Törnquist och läroverksadjunkten G. F. Hallenberg hafva ledt de utexaminerades undervisning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Maj 1880
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *