Prinsessan Eugenie

fyller i morgon sitt femtionde år. Med anledning häraf öfversändes igår från flere af vår stads damer, som äro styrelseledamöter i härvarande Sjukhem och Understödsanstalt, till den för Gotland och dess folk varmt nitälskande furstinnan några blombuketter, hvilka i morgon skola öfverlemnas till den varmhjertade beskyddarinnan af de nämda välgörenhetsinrättningarna. Med tacksamhet och kärlek skola Gotlands innebyggare framdeles, såsom hittills, omfatta den vänsälla furstinnan, som både i föredöme och handling bland dem verkat så mycket ädelt och godt, på samma gång de lifligt önska, att ännu många år af frid och lycka måtte beskäras henne.
Prinsessan firar i morgon, Albertinadagen, äfven sin namnsdag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1880
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *