Väghinder.

Tvänne broar å allmänna vägen mellan s. k. Skallbjörk och Klintehamn komma att 3 och 4 nästkommande Maj rifvas och omläggas, hvadan vägen från Klintehamn öfver Vestergarn åt Sanda och Eskelhem i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1880
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *