Auktion Lauritze i Ala.

Sterbhusdelegarne efter aflidne hemmansegaren O. N. Lindby Lauritze i Ala låta medelst offentlig auktion, som derstädes förrättas torsdagen den 8 och, om allt ej då medhinnes, fredagen den 9 instundande April, försälja sterbhusets hela lösörebo, bestående af guld och silfver, kokkärl af koppar och jern, malm, messing, tenn, bleck och jernsaker; hvaraf må nämnas, ljusstakar, strykjern, knifvar och gafflar, yxor, sigdar, liar, skyfflar, spadar, pickor, hackor, brottstång, större och mindre dragkättingar, smedje- och snickaresaker af hvarjehanda slag, åker- och körredskap, såsom liggfjedervagn, par- och enbetsvagnar, kälkrack, kälkar, vrång- och foderhäckar, plogar, harfvar, mullfösa, tröskverk, vindmaskin, yx- och sigdstenar, kreatur såsom 2 par hästar, 2 par oxar, kor, ungnöt och får, möbler, såsom chiffonier, bord, stolar, skänkar, sängställen, speglar, klädeskistor, sängkläder, bordlinne, porslin, glas, träkärl, den aflidnes gångkläder m.m, och lemnas vederhäftige köpare anstånd med betalningen till den 1 instundande Oktober.
Kräklingbo den 18 Mars 1880.
CARL NORDAHL.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1880
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *