Elfvahundra utvandrare

afreste i förra veckan öfver Göteborg till Amerika. Man motser, att den i de flesta fall besvikna utvandrareskaran i år skall nå samma höga siffra som 1869, då omkring 40,000 lemnade fäderneslandet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1880
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *