Kungörelse.

Lördagen d. 1 mars kl. 10 f. m. låter kapten P. W. Lindgren utarrendera sitt ägande 29/640 mtl Kyrkebys i Hangvar under fem: år i sin helhet eller större och mindre lotter. Blifver egendomen utarrenderad kommer vid samma tillfälle att försäljas: 1 god arbetshäst, 3 goda kor i kalfställning, 1 sju månaders gris, 1 parti hö, korn- och hafrehalm, potatis, 1 parti frö, timotj-, klöfver- och alsike; rofvor, goda kokärter, 1 parti grof kantved, utsädeskorn. Närmare upplysningar om arrendet lämnas före utropet, pröfningsrätt förbehålles. Betalningsanstånd för lösegendomen till 1 sept. åt betrodde köpare, andra betala vid anfordran.
Hangvar d. 19 febr. 1913.
JOH. LYTH.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *