Genom auktion,

som tisdagen den 6 April från kl. 9 f.m. kommer att förrättas i Roma prestgård, kommer större delen af lösöreboet efter aflidne hr kyrkoherden Appellöf, att försäljas, bestående ijern- och träsaker, möbler och husgeråd, kreatur af 4 st. hästar, 4 st. oxar, 10 st. kor samt får och svin jämte en mängd kör- och åkerredskap af de flesta slag. Kl. 12 middagen utbjudes till försäljning sterbhuset tillhöriga 27/64 mantal Karby i Roma emot betalnings- och öfriga vilkor, som före utropet tillkännagifvas. Kommer köp ej till stånd, utarrenderas hemmanets egor styckevis för sommaren. Endast för vederhäftighet kände inropare af lösegendom få betalningsanstånd till 1 September. Andra ställa borgen vid klubbslaget.
Endre den 23 Mars 1880.
Efter anmodan
L. N. ENDERBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1880
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *