Genom offentlig auktion,

som Tisdagen den 30 innev. Mars (3:dje dag Påsk) från kl. 10 f.m. förrättas vid Risungs i Ruthe, försäljas till den högstbjudande ett parti vackra utsädesärter, linser, blandsäd, timotejfrö, hö och potatis, allt i mindre ntrop, samt div. begagnade gångkläder och skodon m. m. Vid samma tillfälle låter hemmansegaren Sven Andersson till den högstbjudande försälja sina egande hemmansdelar 7/16 mtl Hau och 1/8 mtl Skymnings i Fleringe samt 15/64 mtl Koparfve i Ruthe, att genast tillträdas, med uppförda och i godt skick befintliga åbyggnader, växande gröda och öfriga tilllydenheter. — Fastigheterna, af hvilka Hau och Skymnings, ligga isambruk och ega riklig tillgång på släke samt skog mycket öfver husbehof, utbjudas kl. 2 e. m. med säljaren förbehållen pröfningsrätt, hvarvid betalningen samt öfriga vilkoren tillkännagifvas vid auktionen eller ock dessförinnan af egaren. Skulle antagliga anbud å dessa fastigheter ej afgifvas, komma desamma vid samma tillfälle att å arrende för 5 år utbjudas på vilkor, som uppgifvas före utropet. Med betalning för lösa egendomen lemnas 4 månaders anstånd.
Hägur i Bunge d. 10 Mars 1880.
Efter anmodan,
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Mars 1880
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *