Gåfvor till Närs kyrka.

För någon tid sedan skänkte enskilda församlingsmedlemmar tvänne värdefulla trearmade ljusstakar af malm till kyrkan. I dagarna får kyrkan från församlingsmedlemmar en dyrbar oblatask af rent silfver, bestäld hos »Permanent Utställning för Kyrklig Konst» i Stockholm. Andra personer ha öfverlämnat en mindre penningesumma till kyrkan, såsom grundfond för en altarkanna af silfver.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *