Från landsbygden. Hemse.

HEMSE, 24 febr.
Nykterhetsfest firades i söndags e. m. i Hemse goodtemplarsal. Efter ps. 211 och bön hölls välkomsttal af hr E. Jonsson, hvarefter musikanter från frälsningsarmen och Alfva missionshus sjöngo och spelade ett antal vackra sånger. Sedan kaffe druckits, deklamerade en af logen Heimdals manliga medlemmar Pontus Wikners härliga dikt »Mig törstar», och en kvinlig medlem kungaskaldens poem »Hjärtats hem».
Föredrag hölls, i anknytning till dagens högmässotext, af pastor Andersson. Den goda festen var talrikt besökt och slöts med »Välsignelsen» och en hymn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *