Försvunnen

från sitt hem är sedan två veckor tillbaka kakelugnsmakaren Karl Ekedahl i Hafdhem, som försatts i konkurs. Han förmodas hafva begifvit sig till Amerika lemnande hustru och barn åt deras öde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Mars 1880
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *