Fastighetsauktion.

Fredagen den 7 mars kl. 12 midd. låter sterbhusdelägarne medelst offentlig auktion försälja Malma gård i Martebo. Egendomen, som består af cirk. 240 tunl. åker och cirk. 100 tunl. hagmark, är af förstklassig beskaffenhet och belägen cirk. 4 km. från station och mejeri, nära kyrka och skola. Fastigheten utbjudes först i mindre lotter och sedan i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt för blifvande anbud. Inteckning underlättar köpet. Betalnings- och öfriga vilkor samt närmare upplysningar angående egendomen lämnas före auktionen.
Visby den 26 febr. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *