Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar.

Med anledning af förfrågningar från svenske vicekonsuln i Rotterdam angående fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar, har kommerskollegium framhållit att fartygsbefälhafvare författningsenligt äro skyldiga att för vederbörande anmäla förändringar beträffande det i fartygets sjömansrulla upptagna sjöfolket och sålunda äfven rymningar. Anteckning om skedd rymning bör jämväl göras i sjömansrullan. Däremot synes det kollegium, att vederbörande myndighet i dylikt fall icke har rätt till afgift.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *