Väderleken

fortfar att vara nästan vårlik, mild och utan blåst. I förgår inträdde dock en lindrig frost, hvarjämte ett lätt snöfall egde rum natten till gårdagen, på hvars. förmiddag dock lenväder åter blef rådande.
Såsom ett bevis på den milda väderleken sänder man oss aurikler, som slagit i full blom på kalljord i fru Broanders trädgård i Ronehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1880
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *