Från Slite

skrifves till Gotl. Allelanda: Till förmån för en härstädes bosatt familj, hvaraf mannen till följd af flere slaganfall blifvit urståndsatt att kuåna förtjena det ringaste till sitt och de sinas uppehälle, under det hustrun är sjuklig, gafs förliden söndagsafton, i härvarande baptistkapell, som af föreningen beredvilligt upplåtits dertill, en konsert af några sångvänner härifrån platsen. De för den behöfvande familjen ömmande sångarne hade att glädja sig åt en ganska stor åhörareskara (öfver 200 personer), hvilka uttryckte sin tacksamhet för den angenäma och ovanliga tillställningen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1880
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *