Från sjön.

I tisdags afton omkring kl. 7 anlände till Stockholm finska ångfartyget Express II med post, passagerare och ej obetydligt med gods. Åungfartyget stannade endast en gång i isen nämligen mellan Furuholm och Stora Högarn. Öfverallt i segelleden är för öfrigt, med undantag af några sträckor der deti anseende till ström går öppet, isen 3 till 4 tum tjock. För öfvigt måste den af ångfartyget Färdig i isen gjorda rännan på sina ställen forceras, enär den af den ihållande kölden snart igen tillfryser. Till Sandhamn har inkommit danska ångfartyget Rap, destineradt till Stockholm med last af mjöl. Ångfartyget Färdig utgick i onsdags f. m. till Sandhamn för att förbjelpa detta fartyg genom isen.
— Från Köbenhavn meddelas i måndags, att isen under föregående natt tilltagit i styrka och utsträckning; från altanen på Toldboden kunde man icke se öppet vatten nordpå, men sydpå syntes en öppen ränna och flere segelfartyg höllo på att komma in på inre redden med tillhjelp af bogserångare. Segelfarten kunde redan då anses som upphörd, i fall frosten fortfor.
— Isen i Kalmar sund är nu så fast, att Öländingarne körande inkomma till Kalmar.
— I söndags inkom till Ystad danska ångfartyget Skandia, som intog last till Köbenhavn, bestående af smör, spanmål och letvande kreatur. Fartyget atgick, men måste vända om vid Drogden på grund af ishinder och återkom hit på aftonen. I fredags atgick det till Rönne.
Hurtig inbogserade till Ystad i fredags skonertskeppet Boris, A. Pettersson, på resa från Libau ul Köbenhavn med linfrö. Det hade på grund at ishinder måst afbryta resan samt kom för att söka nödbamn. Det var betydligt öfverisadt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1880
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *