Själfmord i kasärn.

En beklaglig händelse inträffade vid half 7-tiden i går afton å Visborgs slätt, i det volontären vid 7:de kompaniet af Gotlands infanteriregemente Karl Erik Albin Berggren då beröfvade sig lifvet i kompaniets tvättrum medelst ett mauserskott i hjärtat. Anledningen till den hemska gärningen, som troligen utförts i ett anfall af sinnesförvirring, torde vara att söka i den aflidnes degenererade tillstånd, alstradt af alkoholmissbruk. Berggren, som redan vid 4 års ålder började förtära bränvin, har tidtals varit underlig och besynnerlig och lär en tid, innan han i höstas anställes vid regementet, ha varit intagen å en vårdanstalt för sinnessjuka. Han var född i Stockholm 1894.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *