Jordfästning.

Stoftet af smedsmästaren C. O. Wickman har i dag vigts till den sista hvilan. Processionen afgick från sorgehuset vid hamnen kl. half 3, och efter framkomsten till kyrkogården inbars kistan i grafkapellet, där jordfästningen förrättades af pastoratsadjunkten Söderberg. Efter ceremoniens slut förs kistan till gamla kyrkogården.
En rik skörd af kransar hade nedlagts å båren. Bland de, så att säga, officiella märktes en större krans från Visby arbetareförening; dessutom lade man märke till ett par vackra kransar från Gotlandsbolagets kaptener och styrmän samt maskinister (En sista hälsning) äfvensom en från dir. Backman.
Med anledning af begrafningen flaggades på half stång från samtliga i hamnen liggande, ångfartygsbolaget Gotland tillhörande båtar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *