Biskop von Schéele

med biskopinna har idag hemkommit från hufvudstaden.
På onsdagsförmiddagen besökte biskop von Schéele jämte andra fattig vårdskongressens medlemmar det nya Danvikshem. Kongressen mottogs af underståthållare Hintze, som gaf en kortfattad Tredogörelse för Danvikshemmets tillkomst. Sedan talaren äfven framlagt en tablå öfver den ekonomiska ställningen, inbjöd han de mnärvarande att bese anstalten. Biskopen tackade för inbjudningen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Juli 1915
N:r 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *