Auktion vid Mölnare i Fleringe.

Lördagen den 1 mars från kl. 2 e. m. låta sterbhusdelägarne efter aflidne J. Johansson, Mölnare i Fleringe, medelst auktion försälja boets yttre inventarier såsom: arbetsvagnar, 1 par kälkar, foderhäck, rakpinnharf ,och diverse spetsplogar, flera st. oxok och kettingar, 1 par färdselar och en enbetssele; diverse handredskap, 3 st. strömmingsgarn samt den aflidnes gångkläder m. m., och för annan persons räkning försäljas en fiskbåt och 7 st. srömminggarn.
3 månaders betalningsanstånd.
Lärbro i febr. 1913.
ANTON LARSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *