Offentlig auktion.

Lördagen den 15 inst. mars från kl. 1 e. m. låter hemmansägaren Hj. Pettersson, Vesterby i Ardre, medelst offentlig auktion försälja omkring 200 tunnor faderrofvor (Bortfelder), 500 kg. midsommarråg, 1,000 kg. myrkorn, ett parti råg- och kornhalm; en dragtam tjur; ett parti torr björk- och furuved samt ett stycke skog till rothuggning m. m.
Godkände inropare erhålla betalnringsanstånd till 1 oktober d. å.
Alskog den 15 februari 1913.
H. Myren.
Obs.! Ändrad dag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *