Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg

företager Stockholms studentsångareförbund, under ledning af direktör Carl Gentzel, 3 juni en sångarturné från hufvudstaden, hvarvid färden först ställes till Visby. Efter konserter här den 4 och 5 går färden till Kalmar, där man konserterar Gustafsdagen den 6. Så styres kosan åter norrut. Den 7 ger man en konsert i Norrköping, den 8 en i Linköping, och den 9 är turnén åter i Stockholm.
Kören torde komma att bestå af mellan 75 och 100 man.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *