Konkursärenden.

Första förhör har i dag hållits inför rådhusrätten i Visby kooperativa handelsförenings konkurs Staten utvisade i tillgångar kr. 1.052: 12 och i skulder kr. 4,153: 68, hvadan bristen i boet uppgick till kr 3,101: 56. Styrelsen beedigade staten. Till godman i konkursen utsågs stadsfiskal Wilh. Remén, och till rättens ombudman förordnades t. f. stadsfogden Carl Lindström.
— I urarfva konkursen efter handl Gust. Erik Hultgren har likaledes i dag hållits förhör inför rådhusrätten. Staten, som beedigades af den aflidnes fader, upptog tillgångarna till kr. 827: 06 och skulderna till kr. 1,233 83. Bristen i boet utgjorde alltså kr. 406: 77. Till god man och rättens ombudsman utsågos samma personer som i ofvannämda konkurs.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *