Dödsfall. Mathilda Maria Bagge

Vår goda uppoffrande maka, moder och syster Mathilda Maria Bagge, född Forssberger, afled stilla i Visby lördagen den 22 februari 1913 klockan 1,30 e. m. vid en ålder af 71 år, 10 mån. och 28 dagar, djupt sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad af oss, barnbarn och öfriga släktingar jämte vänner.
HILMAR.
ALFHILD och KNUT.
HENNY och PETRUS.
BETTY FAHLGREN, född Forssberger.

\"Dödsannons\"

Jordfästningen äger rum I Visby Domkyrkas kapell lördagen den 1 mars kl. 11 f. m., hvarefter kistan föres till familjegrafven i Själevad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *