Carambolage.

Då hemmansägaren Hejdenberg i lördags afton kom körande Odalgatan fram på hemfärd från staden blef han, innan han visste ordet af, midtutanför handl. Hugo Petterssons butik upphunnen af en skenskjurs utan körsven, hvilken, lämnande körsvennen i sticker, startat något för tidigt från Klingvallska gården Vid sammanstötningen mellan skjutsarna välte de båda omkull samt med sina dragare, och det såg en stund ganska otäckt ut, men sedan man med tillskyndande personers hjälp åter fått hästarne på benen och vagnarna på rätt köl, befans det, att den påkörande skjutsen kommit alldeles oskadd från kollisionen, medan det påkörda åkdonet icke värre ramponerats, än att den med sådant buller och bång afbrutna hemfärden omedelbart kunde fortsättas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *