En liten vinterknäpp

i förening med nordvästlig storm har kännetecknat det sista dygnets värderlek. En klar himmel och vackert solsken har tillika förunnats oss efter en tids dystert gråväder.
Här i Visby har ju icke kylan varit så sträng, men på fastlandet, särskildt i nordligare trakter, har det varit ganska bistert. De närmaste utsikterna för hela bandet är lindrig köld, men dock ett litet nätt vinterväder med uppehåll någon dag, då ett barometerfall ämnar passera öfver norra Skandinavien.
Stormen har i dag något bedarrat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *