Den nya Gotlandsångaren Vineta,

som bygts vid Bergsunds mekaniska verkstad och färdigmonterats vid Finnboda i Stockholm, gör om måndag prof- och besiktningsresa. I profresan, som före ???? af verkstaden, komma att å ångbåtsbolagets vägnar verkställande direktören, konsul Carl E. Ekman, samt styrelsemedlemmarne landskamrer O. Melin och konsul Axel Ekman, att deltaga jämte bolagets konsolterande ingeniör F. Flodman äfvensom kapten B. Sandström och förste maskinisten H. Smitterberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *