Dödsfall. Nils August Youngberg

Att Herren Gud till sig behagat hemkalla vår innerligt älskade make och fader t. f. Kyrkoherden i Atlingbo Nils August Youngberg, som efter ett långvarigt, men tåligt buret lidande fridfullt afled i tron på sin Frälsare torsdagen den 20 februari kl. 11 e m. i en ålder af 70 år, 7 månader och 20 dagar, djupt sörjd och saknad af efterlefvande maka, barn och barnbarn, släkt och vänner, varder ha med tillkännagifvet.
Atlingbo prästgård d. 21 febr. 1913.
Edith Youngberg, född Törnstrand.
Naëmie Myrén född Youngberg, Hjalmar Myrén.
Ruth. Greta.
Kristus är mitt lif och döden min vinning.
Ps. 471.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *