Stiftsnyheter.

Å förslag till komministerbeställning i Sanda pastorat har domkapitlet i förgår uppfört i 1:sta rummet v. pastor J. V. Gutenberg, i 2:dra v. pastor J. Odin och i 3:dje v. pastor S. G. Petersson.
— Inför domkapitlet härstädes afladei onsdags v. pastor P. Kullin pastoralexamen, samt s. m. kandidaterna Nils Petter Nilsson Gadd (af skånska nationen i Lund),Anders Magnus Lindfors (af vestgöta nation derstädes) och Johan Eberhard Emil Ekman (af Gotlands nation i Upsala) prestexamen, och komma desse att i öfvermorgon i domkyrkan härstädes till prestembetet invigas:
— För v. pastor E. Kahl utfärdades i måndags fullmakt att vara kyrkoherde i Vänge.
— Tjenstledighet under instundande hösttermin är beviljad läroverksadjunkterna V. Lange och M. Klintberg samt teckningsläraren J. G. Löfvengren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *