Militärbegrafning

har det idag åter varit här i staden, i det den i fredags å sjukhuset på Visborgs slätt aflidne beväringsrekryten på 3:e kommaniet 568 A. Åkerlund under militära hedersbetygelser fördes till sitt sista hvilorum å Visby kyrkogård. Processionen afgick kl. 11 f. m. från Visborgs slätt med musiken i täten, och den aflidne följdes till igrafven af sitt kompani med kompanichefen kapten Vinblad von Walter i spetsen. Klockan 12 förrättades den, högtidliga och stämmingsfulla jordfästning en å kyrkogården. Regementspastor Thevander officierade därvid, och regementsmusiken utförde vid grafven några stämningsfulla nummer.
Den aflidne var bördig från Gnesta och tillhörde årets fastlandsbeväring.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Juni 1915
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *