En tredje biograf

har Visby fått, hvilken börjar sina förevisningar i afton å Arbetareföreningen Frälsningsarmén härstädes har nämligen i samband med pågående samaritmöte anordnat en biograf- och skioptikonförevisning i nämda lokal. Föreläsning till bilderna hålles af kapten Lars Tomt. Mötets syfte är, som förut nämts, att belysa och understödia arbetet bland de fattiga och nödstälda.
Bland de bilder, som komma att visas, kan nämnas en serie bilder från general Booths begrafning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *