Afsked

har k. m:t 25 sistlidne April på ansökan beviljat kaptenerne vid Gotlands nationalbeväring Vilh. Belfrage och Karl Timot. Broander, den senare med tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1879
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *