Auktion vid Mölnare i Fleringe.

Lördagen den 1 mars från kl. 2 e. m. låta sterbhusdelägrarne efter aflidne J. Johansson, Mölnare i Fleringe, medelst station försälja boets yttre inventarier såsom: arbetsvagnar, 1 par kälkar, foderhack, rakpinnharf och diverse spetsplogar, flera st. oxok och kettinrgar, 1 par färdselar och en enbetssele diverse handredskap, 3 st. strömmingsgarn samt den aflidnes gångkläder m. m.
3 månaders betalningsanstånd.
Lärbro i febr. 1913.
ANTON LARSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *