Afsked

är beviljadt kronolänsmannen i Endre och Dede ting, F. G. Frendin, och kommer kronolänsman J. A. Smedberg att öfvertaga länsmanstjenstgöringen i Stenkyrka pastorat och kronolänsman J. Håkansson i den öfriga delen af distriktet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Januari 1879
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *