Visby studsmissionsförening

har i afton årsmöte i kyrkosalen kl. 5:30, hvarvid, sedan i stadgarna föreskrifna ärenden föredragits, diskussion om förslaget till allmän pensionsförsäkring förekommer. Diskussionen inledes med föredrag af biskop von Schéele. Årsmötet afslutas sedan med gudstjänst i kyrkan kl. 7, hvarvid pastor H. Hejneman predikar.
Vid årsmötet kommer ,att till stadsmissionens diakonissa fröken Hilda Sandberg högtidligen, såsom en ringa, gärd af erkänsla för mångårig tjänst, öfverlämnas en silfverskål med följande inskription:

Till Hilda Sandberg.
Med erkänsla för tioårig trogen tjänst
från
Visby Stadsmissions styrelse.

Senare på aftonen ger biskop von Schéele middag i biskopsgården för styrelsens samtliga medlemmar jämte stadsmissionären och hedersgästens — frkn Sandbergs — anhöriga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *