Genom offentlig frivillig auktion,

som thorsdagen den 5:te nästkommande Mars från kl. 10 f. m. förrättas vid Boter i Hejnum, låta sterbhusdelägarne efter afldne Kyrkovärden och Hemmansegaren å offentlig auktion, försälja hela lösöreboet bestående af silfver, koppar, messing, tenn och blecksaker, jernsaker, postlin, glas, linne, sängkläder den aflidnes gångkläder, möbler dels betsade dels målade bestående af Bord, stolar, speglar sängställen, soffa, hvarjehanda träkärl och husgerådssaker åker och körredskap såsom Res- och arbetsvagnar, slädar, kälkar, myll och klöshartvar mullföser, foder och vrångbäckar ett Tröskverk och vindmaskin Kreatur bestående af Hästar, flera par, Oxar, kor, ungnöt, lam, svin och gäss jemte mycket annat Säkra köpare erhålla anstånd med betalningen till den 5:te nästkommande september, andre ställe borgen eller betale genast.
Hejnum d. 24 Februari 1874.
Efter anmodan
Bernh Bolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *