Luttemanska qvartetten

hade i förrgår sin konsert i domkyrkan inför omkr. 200 åhörare. Deras utmärkta sammansjungning och vackra röster gjorde sig vid detta tillfälle, såsom alltid gällande. Programmet var väl valdt och ganska omvexlande. Att inlåta sig på en jämförelse mellan de olika styckena torde vara tämligen öfverflödigt, då alla voro i sitt slag utmärkta, men särskildt tycktes «Fågelns visa» samt den lilla täcka folkvisan från Ösel slå an på de närvarande. Med ett ord, qvartetten häfdade sitt gamla anseende, och några spår af den ansträngande resa till Paris de såsom medlemmar af Upsalakören nyligen företagit, kunde näppeligen märkas. Sångarne bereda allmänheten tillfälle att ännu en gång få höra dem, i det de i morgon gifva en konsert å läroverkets högtidssal.
Derefter gifva de, såsom synes i annonsafdelningen, om tisdag konsert i Roma och på onsdagen i Klinte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1878
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *