Passagerarelista.

Från Stockholm: med «Thjelvar» 4 Aug.,
hrr Kjellström, Matthiesen, Vahlgren, fru:na Fagerström, Åblom, Holmberg, Forsberg, Norman, frök. Almqvist. — Med «Gotland» 6 Aug., dr Al vegren med fru, vice häradsh. Willers, frih. Hermelin, kapt:ne Ödman, Hedenblad, professor Scholander, hrr Vallin, Torselius, Ihre, Nordberg, Bug, Fransén, Engvall, fru Karlström, fröken Nyberg. — Med «Klintehamn» I Aug., brygg. Bjurholm, hrr Nelin, Jonsson, Forsgren, Erlesson, Svensson, Larsson, Ekbholtz, fruarna Martin, Rosell, fröken Gardell.

Från Kalmar: med «Visby» 4 Aug.,
landsh. grefve Horn, hrr Levin, Högström, Gustafsson, Kålberg, Brunskog, Nilsson, Unonius, Hjelm, Löfmark, Graaf, Kullberger, Hallén, Österberg, Wesslau, Pettersson, fröken Björkund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1878
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *