Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 5 Aug.
Renhållningsmål. Handl. Hirsch Rosenbladt å Adelsgatan hade blifvit instämd för försummad gaturenhållning. 2 vittnen hördes, efter ed, som intygade, att den anmärkta orenligheten 26 Juni funnits utanför Rosenbladts lägenhet. Utslag i målet meddelas 19 Aug.

Misshandel å hustru. Döfstumme skomakaren Ågren, hvilken förut blifvit straffad för misshandel å sin hustru, var nu åter derför tilltalad, och dömdes till 3 mån. fängelse å länsfängelset härstädes.

Misshandel. Jernvägsarbetaren Svante Eriksson, som å vägen utanför Söderport 24 sistl. Juni knuffat och slagit sin kamrat, hamnarbetaren August Johansson, blef, sedan efter aflagd ed hörda vittnen intygat detta, dömd att böta 20 kr., till Johansson utgifva 7 kr. 50 öre samt dessutom bekosta lösen för utslaget, om sådant blefve nödigt.

Otillåten färd. Mjölnaredrängen Robert Looström hade 27 Juli kört ifrån qvarnen Högan tvärs öfver Södra byrummet åt jernvägsstationshuset och dömdes derför att böta 5 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1878
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *