Karl Säves grafvård,

till hvilken fränder, vänner och lärjungar, såsom förut nämts, insamlat bidrag, är under arbete vid Upsala kyrkogård. Vården utgöres af ett helt stenblock, 12,8 fot högt samt på midten omkring 2 fot bredt. Öfverst komma drakslingor attinhuggas i relif. Å den derunder slipade ytan ristas en kortinskrift. Ritningen är i utkast uppgjord af prof. F. V. Scholander. Stenhuggningen utföres under ledning af hr K. G. Mothander i Stockholm och med arbetare från hans stenhuggeri.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1878
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *